Mapka
Kontakt
Oferta firmy
Firma
  aircool sp. z o.o.

Elizy Orzeszkowej 9
80-209 Chwaszczyno
Polska

Serwis, produkcja, biuro:
tel. 0048 / (0) 58 520 29 25, faks: 0048 / (0) 58 520 29 26

mobile +48 (0) 601 86 90 65
mobile +48 (0) 603 92 33 00
mobile +48 (0) 601 80 58 30


Dane rejestracyjne
Aircool Sp. z o.o. wpisana pod numerem KRS 0000109013 Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP PL9570720670, KRS 191645013, wysokość kapitału zakładowego 210 000,00 złotych

 
      e_mail: aircool@aircool.pl  
Kliknij! Obrotne $trony wykonasz i utrzymasz w InfoServe.pl!
Strona g­ówna